63-4138-72 Power switching 出力電圧 PBA10F-5 5V24V 65%OFF 2021人気の 送料無料

63-4138-72 Power,switching 出力電圧 5V24V PBA10F-5

/meconic658509.html,kolkatanightlove.com,1595円,研究用総合機器 , 電子 電気部品・制御機器 , 電子部品・電源・コネクタ , 電源・トランス , DC-DCコンバータ,63-4138-72 Power,switching 出力電圧 5V24V PBA10F-5 63-4138-72 Power switching 出力電圧 PBA10F-5 5V24V 65%OFF【送料無料】 63-4138-72 Power switching 出力電圧 PBA10F-5 5V24V 65%OFF【送料無料】 1595円 63-4138-72 Power,switching 出力電圧 5V24V PBA10F-5 研究用総合機器 電子 電気部品・制御機器 電子部品・電源・コネクタ 電源・トランス DC-DCコンバータ /meconic658509.html,kolkatanightlove.com,1595円,研究用総合機器 , 電子 電気部品・制御機器 , 電子部品・電源・コネクタ , 電源・トランス , DC-DCコンバータ,63-4138-72 Power,switching 出力電圧 5V24V PBA10F-5 1595円 63-4138-72 Power,switching 出力電圧 5V24V PBA10F-5 研究用総合機器 電子 電気部品・制御機器 電子部品・電源・コネクタ 電源・トランス DC-DCコンバータ

1595円

63-4138-72 Power,switching 出力電圧 5V24V PBA10F-5

特徴

 • コーセルスイッチング電源

仕様

 • 出力電圧:5V dc
 • 出力電流:2A
 • 定格電力:10W
 • 入力電圧:110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
 • 出力数:1
 • 幅:34.5mm
 • 奥行き:78mm
 • リップルノイズ:120 mV Pk-Pk, 160 mV Pk-Pk
 • ロードレギュレーション:40mV
 • ラインレギュレーション:20mV
 • 最低温度:-10°C
 • 最高温度:+71°C
 • 重さ:150g
 • コード番号:100-800

63-4138-72 Power,switching 出力電圧 5V24V PBA10F-5

Today's Special